A A A

Søknadshjelp

Det er ditt ansvar å sannsynliggjøre dine krav og å sende inn nødvendig dokumentasjon. Du kan finne mer informasjon om hvilken dokumentasjon som er egnet til å underbygge dine krav ved å følge denne linken. Vi anbefaler at du leser gjennom informasjonen som fremgår på vår nettside før du sender inn søknad om voldsoffererstatning, så du vet hvilken dokumentasjon du bør sende inn.

Vi har dessverre ikke anledning til å sette oss inn i søknaden din før den skal behandles, og vil derfor ikke be om spesifisert dokumentasjon i våre mottaksbrev. Videre har vi ikke mulighet til å vurdere om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning, og vi vil normalt ikke ta kontakt med deg hvis dokumentasjon mangler.

Min side

Min side er vår elektroniske portal. På Min side kan du sjekke status i dine søknader om voldsoffererstatning. Her kan du få informasjon om hvilken fase av saksbehandlingen din sak er i, og en beskrivelse av hva denne fasen betyr. Du kan ikke lese dokumenter eller vedtak på Min side.

Etter at du har mottatt vedtak kan du også levere klage gjennom Min side helt elektronisk. Du kan da også følge status i klagesaken.

 

For å få tilgang til Min side må du logge deg på med elektronisk ID, for eksempel bankID. Du kan gå til Min side her.

Søk her:

Søknad

Klage

Ettersendelse av dokumentasjon

Du kan søke om voldsoffererstatning eller fremme klage over vårt vedtak elektronisk ved å bruke de elektroniske skjemaene. Du må da logge deg inn ved bruk av elektronisk ID. Vi oppfordrer til å bruke disse skjemaene.

 

Vi gjør oppmerksom på at advokat kan fremme søknad og klage ved bruk av de elektroniske skjemaene for myndige søkere. Advokat må da logge på via sin personlige elektroniske ID og identifisere seg som advokat. Deretter kan det legges inn personlig informasjon om din klient.

Saksbehandlingstid for saker med og uten skyldkonstatering

For saker med skyldkonstatering har vi en forventet saksbehandlingstid på 5 måneder fra saken er klar til vedtak. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. I disse sakene vil vi kreve regress fra skadevolder hvis vi kan. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

I øvrige saker er det ikke er adgang til å kreve regress av skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt. For disse sakene har vi en forventet saksbehandlingstid på 20 måneder fra fra saken er klar til vedtak.
 

 

Ofte stilte spørsmål

Hvis du har spørsmål om voldsoffererstatningsordningen, eller søknadsprosessen, anbefaler vi at du leser gjennom "Ofte stilte spørsmål". Du kan her finne svar på det meste om voldsoffererstatning, de ulike kravene og hvordan ordningen fungerer. Hvis du ønsker å vite mer om de ulike tapstypene som voldsoffererstatningsordningen anbefaler vi at du leser informasjon under "Søknadshjelp".

Språk Norsk - Norwegian