A A A
Brukerundersøkelse - det finner du her!

Få rådgivning

Kontakt oss for å få svar på spørsmål om søknadsprosessen. Du kan kontakte oss på telefon 78 98 95 00 eller ved å sende inn spørsmål på vårt kontaktskjema.

Elektroniske skjema

Her finner finner du søknadsskjema for erstatning og skjema for klage på vedtak fra oss.

 

Søknadsskjema

Klageskjema

 

Innsendt søknadsskjema og klage vil bli registrert inn i vårt saksbehandlingssystem, og disse vil etter hvert dukke opp på Min side.

 

Vi gjør oppmerksom på at advokat kan fremme søknad og klage på vegne av søker ved å benytte skjemaene over.

 

Søk voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for en straffbar handling - overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade - kan du ha rett på voldsoffererstatning fra staten.

 

Barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha rett til erstatning.
 

Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning.

Språk Norsk - Norwegian