A A A

Styringsdokument for Kfv

HOVUDINSTRUKS:

Hovudinstruks med virkning frå 22. desember 2022
Hovudinstruks med virkning frå 18. januar 2022.
Hovudinstruks med virkning frå 16. januar 2020.

 

TILDELINGSBREV:

Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2024.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2023.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2022.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2021.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2020.
 

Språk Norsk - Norwegian