A A A

Skjema for innsyn

Skrevet: 2. februar 2024

Me har utarbeidd eit elektronisk skjema der partar kan be om innsyn i si sak.

Sommarjobb for jusstudentar 2024

Skrevet: 29. januar 2024

Me søkjer etter dyktige og engasjerte studentar i sommer

Vil du jobba med meiningsfylte oppgåver og utvikla dine juridiske evner?

Ettergivelse av forsinkelsesrenter

Skrevet: 9. januar 2024

Ny forskrift om voldserstatning trådte i kraft 1. januar 2024. § 8 gir skadevoldere rett til ettergivelse av forsinkelsesrenter for perioden de soner fengselsstraff eller forvaring. 

Voldserstatningsforskriften

Skrevet: 20. desember 2023

En ny voldserstatningsforskrift trer i kraft 1. januar 2024

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny voldserstatningsforskrift som supplerer voldserstatningsloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

Frist for å søkja i sakar som vart lagd bort før 1. januar 2023

Skrevet: 6. desember 2023

Hugs å søkja innan 31. desember dersom du har ei sak som vart lagd bort (henlagt), før 1. januar 2023

Høring - forslag til forskrift til voldserstatningsloven

Skrevet: 5. oktober 2023

Regjeringen har lagt ut forslag til ny voldserstatningsforskrift på høring. Høringsfrist er 31. oktober 2023.

FRISTAVBRYTANDE SØKNADAR

Skrevet: 16. mars 2023

KFV fekk i desember 2022 mange mellombelse søknadar for at sakane skulle bli behandla etter lov av 20. april 2001 (valdsoffererstatningslova).

Les mer..

Ny valdserstatningslov har tredd i kraft

Den nye lova legg opp til ei enklare behandling av erstatning som har blitt tilkjent i dom. På våre sider kan du lese meir om korleis dette påvirker ditt krav og erstatning. Les meir her: 

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - Norwegian