A A A

Tall for 2023

Skrevet: 22. april 2024

Her følger noen sentrale tatt for KFV for 2023.

Du kan lese vår årsrapport her.

Ettergivelse av forsinkelsesrenter

Skrevet: 2. april 2024

Har staten et regresskrav mot deg etter den nye voldserstatningsloven, og du gjennomfører eller har gjennomført fengsels- eller forvaringsstraff, kan du fra 1. januar 2024 søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter som påløper under soning. Dersom de formelle kravene til søknaden er oppfylt, skal forsinkelsesrentene ettergis. Ordningen er regulert i ny voldserstatningsforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2024.

Skjema for innsyn

Skrevet: 2. februar 2024

Me har utarbeidd eit elektronisk skjema der partar kan be om innsyn i si sak.

Sommarjobb for jusstudentar 2024

Skrevet: 29. januar 2024

Me søkjer etter dyktige og engasjerte studentar i sommer

Vil du jobba med meiningsfylte oppgåver og utvikla dine juridiske evner?

Ettergivelse av forsinkelsesrenter

Skrevet: 9. januar 2024

Ny forskrift om voldserstatning trådte i kraft 1. januar 2024. § 8 gir skadevoldere rett til ettergivelse av forsinkelsesrenter for perioden de soner fengselsstraff eller forvaring. 

Voldserstatningsforskriften

Skrevet: 20. desember 2023

En ny voldserstatningsforskrift trer i kraft 1. januar 2024

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny voldserstatningsforskrift som supplerer voldserstatningsloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

Frist for å søkja i sakar som vart lagd bort før 1. januar 2023

Skrevet: 6. desember 2023

Hugs å søkja innan 31. desember dersom du har ei sak som vart lagd bort (henlagt), før 1. januar 2023

Høring - forslag til forskrift til voldserstatningsloven

Skrevet: 5. oktober 2023

Regjeringen har lagt ut forslag til ny voldserstatningsforskrift på høring. Høringsfrist er 31. oktober 2023.

FRISTAVBRYTANDE SØKNADAR

Skrevet: 16. mars 2023

KFV fekk i desember 2022 mange mellombelse søknadar for at sakane skulle bli behandla etter lov av 20. april 2001 (valdsoffererstatningslova).

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - Norwegian