A A A

Ettergivelse av forsinkelsesrenter

Ny forskrift om voldserstatning trådte i kraft 1. januar 2024. § 8 gir skadevoldere rett til ettergivelse av forsinkelsesrenter for perioden de soner fengselsstraff eller forvaring. 

Skjemaet for ettergivelse er finner du her. Ettergivelse gjelder kun for saker som er behandlet etter voldserstatningsloven. Du kan lese forskriften her. 

Språk Norsk - Norwegian