A A A

Frist for å søkja i sakar som vart lagd bort før 1. januar 2023

Hugs å søkja innan 31. desember dersom du har ei sak som vart lagd bort (henlagt), før 1. januar 2023

Fristen for å fremje kravet i saker som vart lagd bort er etter ny valdserstatningslov 12 månadar frå saken vart lagd bort. Dette følgjer av valdserstatningslova og av tilhøyrande overgangsreglar. Dersom saka vart avgjord før 2023, må du fremje kravet innan 31. desember 2023.

Språk Norsk - Norwegian