A A A

Hugs å søke innan 30. juni 2023 i saker med dom!

Fristen for å fremje kravet i saker med dom er etter ny valdserstatningslov 6 månadar frå dommen blei rettskraftig. Dette følgjer av valdserstatningslova og av tilhøyrande overgangsreglar. Dersom dommen blei rettskraftig før 2023, må du fremje kravet innan 30. juni 2023. 

Språk Norsk - Norwegian