A A A

Skjema for innsyn

Me har utarbeidd eit elektronisk skjema der partar kan be om innsyn i si sak.

Me oppmodar alle som ønskjer innsyn om å bruka skjemaet.

Av omsyn til personvernet, vil me ikkje godta innsynskrav som kjem inn på e-post.
 

Du finner skjemaet her

Språk Norsk - Norwegian