A A A

Tall for 2023

Her følger noen sentrale tatt for KFV for 2023.

Du kan lese vår årsrapport her.

Det ble utbetalt kr 521 720 000 i voldserstatning og voldsoffererstatning i 2023. Det ble utbetalt 154 millioner etter krav på å få utbetalt erstatning tilkjent i dom jf. voldserstatningsloven § 6. Videre ble det utbetalt kr 9,4 millioner etter søknad i saker som ble behandlet etter voldserstatningsloven. De resterende, 358 millionene, ble utbetalt etter søknad og tilleggssøknad etter voldsoffererstatningsloven. 

Skadevoldere betalt inn nær 123 millioner kroner etter at KFV hadde krevd regress for utbetalt erstatning. Skadevoldere skyldte ved årsskiftet staten 1989 millioner kroner i regress. 310 millioner kroner er relatert til 22. juli. 

Språk Norsk - Norwegian