A A A

Voldserstatningsforskriften

En ny voldserstatningsforskrift trer i kraft 1. januar 2024

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny voldserstatningsforskrift som supplerer voldserstatningsloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

Forskriften finner du her.

Forskriften regulerer blant annet barn som er vitne til vold mot nærstående sin rett til erstatning. Den regulerer også skadevolders rett til å få rentefritak på erstatningskrav under soning.  

Språk Norsk - Norwegian