A A A

Hva er regress?

Regress er et krav om tilbakebetaling når man har betalt for en annen. Når Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler erstatning til en skadelidt overtar staten erstatningskravet mot den som har voldt skaden. Vi vil kreve regress av skadevolder der vi har mulighet. Selve innkrevingen er det Statens innkrevingssentral (SI) som står for.

Penger_550x326.jpg

Språk Norsk - Norwegian