A A A

Hvordan søke om voldsoffererstatning

Her kan du finne informasjon om hvordan du kan søke om voldsoffererstatning, og hvordan den videre saksgangen vil være.

Her finner du informasjon om hvordan du skal søke om voldsoffererstatning, og hvordan den videre gangen i din sak vil være. Det første du trenger er å fylle ut et av våre søknadsskjema, og sende dette inn til oss. Disse kan du finne her. Vi oppfordrer til å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. 

 

Hvis du blir påført ytterlig tap som følge av den straffbare handlingen kan du søke disse erstattet. Dette kaller vi en tilleggssøknad. Du trenger ikke å sende inn nytt søknadsskjema dersom du sender inn en tilleggssøknad. ​Erstatningskrav(ene) kan sendes til oss i brev. Vi ber om at kravene er tydlig og spesifiserte. Vi gjør oppmerksom på at det ditt ansvar å tydeliggjøre hvilke krav du søker dekket, og vi vil normalt ikke ta kontakt for å avklare hvilke krav som er fremmet.

 

Søknadsprosess[1].jpg

 

Etter at vi har mottatt din søknad vil vi innen fire uker sende deg en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden. Vi har på nåværende tidspunkt ikke kapasitet til å gjennomgå søknadene vi mottar for å gi konkret tilbakemelding på hvilken dokumentasjon vi behøver, og det er ditt ansvar å sannsynliggjøre ditt tap. Du kan finne informasjon om hvilken dokumentasjon du kan sende inn for å underbygge ditt krav her.

 

Samtidig vil vi begynne å innhente dokumenter fra politiet. Hvis du har søkt om erstatning for visse tapsposter vil vi innhente dokumentasjon fra NAV og skatteetaten, slik at du ikke behøver å sende denne dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke innhenter dokumentasjon fra din fastlege, barnevern, kommune eller andre instanser. Det er ditt ansvar å sende inn slik dokumentasjon.

 

Søknadsprosess21[1].jpg

 

Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon vil din sak legges til behandling. Hvis du ikke har sendt inn dokumentasjon vil saken legges til behandling ved utløpet av din frist, og når vi har mottatt annen dokumentasjon i saken. På nåværende tidspunkt har vi opp mot fem måneder saksbehandlingstid i prioriterte saker, og opp mot 16 måneder saksbehandlingstid i andre saker. 

 

Vi gjør oppmerksom på at du kan velge å sende inn dokumentasjon etter fristen din er utløpt, men at det er din risiko for at dokumentasjonen blir mottatt før vi behandler saken din.
 

Ved første søknad om voldsoffererstatning behandler vi både inngangsvilkårene for voldsoffererstatning, og de fremsatte kravene. Vi deler ikke opp behandlingen i et "ansvarsvedtak" og et "utmålingsvedtak", som er praksis ved andre ordninger. Det er derfor ditt ansvar å sende inn all nødvendig dokumentasjon knyttet til de kravene som er fremmet.

Språk Norsk - Norwegian