Krev utbetaling av erstatning tilkjent i dom

Dersom du ikke kan søke elektronisk kan du fylle ut papirskjema

Skal du søke for noen andre? Dersom du ikke er registrert som verge for personen i folkeregisteret, må du legge med et fullmaktsskjema

Påstått skadevolder er ikke part i voldserstatningssak om utbetaling av erstatning tilkjent i dom.