Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regress og ettergivelse av forsinkelsesrenter

 

Utgangspunktet for voldserstatning er at påstått skadevolder skal stå ansvarlig for sine handlinger, og er den som må betale erstatningen. Siden dette ikke alltid lar seg gjøre effektivt, betaler vi ut erstatningen til den voldsutsatte og krever deretter pengene tilbake fra påstått skadevolder. Denne tilbakebetalingen kalles regress. Du kan lese mer om dette under “Regress”. 

 

Har staten et regresskrav mot deg etter voldserstatningsloven som trådte i kraft fra 1. januar 2023, og du har gjennomført fengselsstraff eller forvaring, kan du søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter som er påløpt under soning. At forsinkelsesrentene ettergis betyr i praksis at regresskravet vil være like stort etter soning, som det var før soning. Dersom de formelle kravene til søknaden er oppfylt, skal forsinkelsesrentene ettergis. Du kan lese mer om dette under “Ettergivelse av forsinkelsesrenter”.