Person ved klokke

Den forventede saksbehandlingstiden er et anslag, og det kan ta både kortere og lengre tid å behandle din sak. Saksbehandlingstiden er ulik ut fra hvilket regelverk som gjelder i din sak. Vi har ikke anledning til å prioritere enkeltsaker foran i køen. 

 

Regelverk etter 2023 - Voldserstatningsloven

I saker med dom på erstatning hvor kravet er fremmet etter 1. januar 2023 har vi en forventet saksbehandlingstid på 4 uker fra all dokumentasjon er tilgjengelig og ettersendingsfristen er løpt ut. 

I saker uten dom på erstatning hvor det er fremmet søknad etter 1. januar 2023 har vi en forventet saksbehandlingstid på 5 måneder fra all dokumentasjon er tilgjengelig og ettersendingsfristen er løpt ut. 

 

Regelverk før 2023 - Voldsoffererstatningsloven

I saker med skyldkonstatering (for eksempel dom, forelegg eller påtaleunnlatelse) har vi en forventet saksbehandlingstid på 8 måneder fra all dokumentasjon er tilgjengelig og ettersendingsfristen er løpt ut. 

I saker uten skyldkonstatering (for eksempel henlagte saker) behandler vi i dag saker hvor all dokumentasjon er tilgjengelig og ettersendingsfristen løp ut 21. juli 2021. 
 

Klagesaker

Vi tar sikte på å behandle klagen innen 4 måneder fra all dokumentasjon er tilgjengelig og ettersendingsfristen er løpt ut. Dersom vi ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket vil vi oversende saken til vår klageinstans Sivilrettsforvaltningen.