A A A

Andre tapsposter

Sikkerhetstiltak

 

Sikkerhetstiltak er for eksempel utgifter til alarm, flytting eller lignende som du er påført som følge av din personskade. Vi gjør oppmerksom på at det skal mye til for å bli tilkjent erstatning for slike utgifter.

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

 

Vi ber om at du sender inn kvittering og/eller kostnadsoverslag for installering/drift av sikkerhetstiltaket, og redegjørelse fra deg om hvorfor det er nødvendig med sikkerhetstiltaket.

 

Tapt stipend

 

Dette er erstatning for stipend fra Lånekassen som ble omgjort til lån da du ikke klarte å avlegge eksamen.

 

Vi ber om at du undersøker med Lånekassen om muligheten for å få omgjort lånet til sykestipend. Mer informasjon kan du finne på Lånekassens hjemmeside.

 

Andre tap


Hvis du er påført andre utgifter som følge av den straffbare handlingen, enn de som er nevnt her, kan du søke om erstatning for disse. Du må da sannsynliggjøre utgiftene og at disse har årsakssammenheng med den straffbare handlingen. Vi påpeker at det er ditt ansvar å underbygge dine tap, og vi innhenter ikke dokumentasjon fra andre parter.

Språk Norsk - Norwegian