A A A

Regelverket

Det gjelder ulike regelsett avhengig av når det straffbare forholdet fant sted eller opphørte. Under følger en kort oversikt over regelverket og maksbeløpet for voldsoffererstatning.

Alle som fremmer søknad om voldsoffererstatning for første gang fra 1. juli 2021, kan tilkjennes inntil 60 G. Også de som tidligere har fått avkortet erstatning som er tilkjent i dom grunnet tidligere maksbeløp, kan søke om å få tilkjent den restererende erstatningen. 

 

Fra

Til

Regelverk

Maksbeløp

1. januar 1975

31. desember 1993

Voldsofferforskriften, slik den lød før endringene
1. januar 1994.

Kr 150 000

1. januar 1994

30. juni 2001

Voldsofferforskriften, slik den lyder i dag.

Kr 200 000

1. juli 2001

31. desember 2007

Voldsoffererstatningsloven, slik den lød før endringene 1. januar 2008.

20 ganger grunnbeløpet på skadetidspunktet.

1. januar 2008

31. desember 2008

Voldsoffererstatningsloven, slik den lød før endringene 1. januar 2009.

20 ganger grunnbeløpet på skadetidspunktet.

1. januar 2009

31. desember 2010

Voldsoffererstatningsloven, slik den lød før endringene 1. januar 2011.

40 ganger grunnbeløpet på skadetidspunktet.

1. januar 2011

dags dato

Voldsoffererstatningsloven slik den lyder i dag.

60 ganger grunnbeløpet på vedtakstidspunktet.

 

I særlige tilfeller kan lovens øvre grense for erstatning fravikes for skadeforhold som har funnet sted etter 1. janaur 2011.

Du kan finne den voldsoffererstatningsloven eller voldsofferforskriften slik de lyder i dag på Lovdata. De historiske versjonene krever innlogging på Lovdata sine sider.

De til enhver tid gjeldende grunnbeløpene kan du finne på NAVs hjemmesider.

 

Angående maksbeløpet

Vi gjør oppmerksom på at maksbeløpet for erstatning omfatter alle erstatningskrav, også erstatning for juridisk bistand for å søke om voldsoffererstatning. Det er ikke adgang til å fravike lovens øvre grense for voldsoffererstatning for forhold som har funnet sted før 1. januar 2011.

Språk Norsk - Norwegian