A A A

Reiseutgifter

Hva er reiseutgifter?

Dette er utgifter du har hatt til reise til og fra behandling du har gjennomført som følge av skaden. Behandling kan for eksempel være hos din fastlege, psykolog eller fysioterapeut.

Vi dekker ikke reiseutgifter i forbindelse med straffesaken, for eksempel ved avhør hos politiet.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi trenger:

  • kvitteringer fra buss, taxi, tog eller annet kollektiv transport
  • hvis Pasientreiser ikke dekker alle reiseutgiftene dine, eller du må betale en egenandel, ber vi om at du oversender vedtaket fra Pasientreiser til oss.

 

Hvis du har reist med egen bil ber vi om å få opplyst distansen, i kilometer, fra ditt hjem til din behandler.

 

Husk - offentlig ytelser og forsikring

Vi påpeker at tapet først og fremst må søkes dekket hos Pasientreiser. Dersom Pasientreiser ikke dekker ditt hele og fulle tap, eller du må betale en egenandel, ber vi om at du sender vedtak fra Pasientreiser til oss. Du kan finne mer informasjon om refusjon av pasientreiser på Pasientreiser sine hjemmesider.

 

Videre minner vi om at du må undersøke om din forsikring kan dekke utgiftene. Hvis forsikringen ikke omfatter slike utgifter, eller du må betale en egenandel, må du ettersende vedtaket til oss. Dersom vi ikke mottar slik dokumentasjon fra forsikrer kan dette medføre at du får avslag på erstatningskravet.

Språk Norsk - Norwegian