Hvis du første gang søkte om erstatning før 1. januar 2023, skal tilleggssøknaden behandles etter det samme regelverket som den første søknaden din.

Gå til skjema for tilleggssøknad

Skal du søke for noen andre? Dersom du ikke er registrert som verge for personen i folkeregisteret, må du legge ved en fullmakt

Ny lov om voldserstatning trådte i kraft 1. januar 2023. Søknader som ble sendt inn før dette, samt påfølgende tilleggssøknader, vil bli behandlet etter tidligere lovverk. 

Påstått skadevolder er ikke part i erstatningssaken din. Dersom det foreligger en skyldkonstatering i saken (for eksempel en dom, et forelegg eller en påtaleunnlatelse) vil vi vurdere å kreve regress fra påstått skadevolder. Regress betyr at vi vil kreve tilbake pengene vi har utbetalt til deg. Påstått skadevolder blir da part i regress-saken. Du kan lese mer om dette på våre sider om regress