HOVUDINSTRUKS:

Hovudinstruks med virkning frå 22. desember 2022
Hovudinstruks med virkning frå 18. januar 2022.
Hovudinstruks med virkning frå 16. januar 2020.

 

TILDELINGSBREV:

Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2024.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2023.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2022.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2021.
Tildelingsbrev frå Sivilrettsforvaltninga for driftsbudsjettet 2020.