Årsrapport 2023

    Riksrevisjonens beretning av årsrekneskapen for 2023 kan leses her.

Årsrapport 2022

    Riksrevisjonens beretning av årsrekneskapen for 2022 kan leses her.

Årsrapport 2021

     Riksrevisjonens beretning av årsrekneskapen for 2021 kan leses her.

Årsrapport 2020

     Riksrevisjonens beretning av årsrekneskapen for 2020 kan leses her.

Årsrapport 2019

     Riksrevisjonens beretning av årsrekneskapen for 2019 kan leses her.