A A A

Ofte stilte spørsmål

Her kan du se ofte stilte spørsmål og svar om voldsoffererstatningsordningen, søknadsprosessen og voldsoffererstatningsloven.

 • Må jeg sende inn all dokumentasjon i saken samtidig med søknaden?

  • Nei, du kan ettersende annen dokumentasjon i etterkant av søknaden. Du har i utgangspunktet en frist på fire uker å ettersende dokumentasjon fra datoen i vårt mottaksbrev. Ved behov for ytterlig frist kan du be om utsettelse på denne fristen.

 

 • Trenger jeg advokat for å søke om voldsoffererstatning?

  • Nei, du trenger ikke advokat for å søke om erstatning. Vi har plikt til å veilede deg i søkeprosessen, og kan gjøre dette per telefon eller per e-post. Noen velger å bli bistått av advokat, og dette må være ditt valg. Vi gjør oppmerksom på at rimelig og nødvendige advokatutgifter kan dekkes dersom vilkårene er tilstede.
  • Vi gjør oppmerksom på at du kan få hjelp med å søke om voldsoffererstatning fra Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Du kan finne mer informasjon om denne ordningen her, eller du kan ringe de på telefon 800 40 008.

 

 • Det står ikke mottaksbrevet at jeg må ettersende dokumentasjon. Har dere mottatt all dokumtasjon som er nødvendig?

  • Våre mottaksbrev ber ikke lengre om spesifikk dokumentasjon, og du må selv vurdere hvilken dokumentasjon du vil ettersende. Mer informasjon kan du finne her.

 

 • Innhenter dere dokumentasjon fra min fastlege eller lignende?

  • Vi innhenter ikke dokumentasjon fra din fastlege, barnevernet, din kommune, din psykolog eller lignende. Vi innhenter dokumenter fra NAV og Skatteetaten for de kravene vi anser at dette er nødvendig, for eksempel inntektstap.

 

 • Det stod i mottaksbrevet at søknaden ville bli behandlet innen to år, og det er nå gått to år og jeg har ikke mottatt svar. Hva er status i min sak?

  • Vi vil først bemerke at vår antatte saksbehandlingstid begynner når vi har mottatt all dokumentasjon i saken, og ikke fra det tidspunktet vi har mottatt din søknad. Videre vil vi påpeke at den saksbehandlingstiden som fremgår av våre brev er den antatte tiden det vil ta å behandle din sak slik status var da, og at denne kan endre seg. Vi oppfordrer til å undersøke våre hjemmesider jevnlig for å se vår til enhver tid forventede saksbehandlingstid.

 

 • Hva er status i min sak?

  • Du kan sjekke status i din sak på Min side. Vi kan ikke gi nærmere informasjon om når saken vil være behandlet enn det som fremgår av Min side.

 

Språk Norsk - Norwegian