Har du allerede betalt ned på regresskravet?  

Dersom du har nedbetalt hele regresskravet, skal du få tilbakebetalt innbetalte forsinkelsesrenter som påløp under straffegjennomføringen, forutsatt at vilkårene for ettergivelse er oppfylt. Det er Statens innkrevingssentral som utfører tilbakebetalingen, etter vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Dersom du har innbetalt noe, men ikke hele regresskravet, vil ettergitte forsinkelsesrenter gå til ytterligere nedbetaling av regresskravet.