Trykk på knappen under for å søke elektronisk om ettergivelse av forsinkelsesrenter. Du kan også be om å få tilsendt papirversjon av skjemaet fra Kontoret for voldsoffererstatning. Er du innsatt, kan du be om en utskrift av søknadsskjemaet fra Kriminalomsorgen.

Søk om ettergivelse av forsinkelsesrenter

Sammen med søknaden må du legge ved en soningsattest, som du må be Kriminalomsorgen om å skrive ut til deg. Dersom du har betalt ned på regresskravet under straffegjennomføring, må du også legge ved dokumentasjon på nedbetalingen. Det er ikke nødvendig med advokatbistand for å søke om ettergivelse. Du kan kontakte oss dersom du har behov for veiledning. Kriminalomsorgen kan tilrettelegge for denne kontakten. 

Det er den som regresskravet retter seg mot som kan søke om ettergivelse. Dersom du er advokat, verge, ansatt i Kriminalomsorgen eller en annen person som representerer skadevolderen, må du sende inn fullmakt sammen med søknaden om ettergivelse.