Dersom du har mottatt et vedtak om regress fra Kontoret for voldsoffererstatning som følge av at søker er tilkjent erstatning etter voldsoffererstatningsloven, det vil si at søker har søkt om voldserstatning for første gang før 1. januar 2023, er du ikke omfattet av ordningen med ettergivelse av forsinkelsesrenter etter voldserstatningsforskriften.