Person ved klokke

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon fra deg og politiet og fristen for å ettersende dokumentasjon er utløpt.

  • I saker med skyldkonstatering (for eksempel dom, forelegg eller påtaleunnlatelse) har vi en forventet saksbehandlingstid på 8 måneder fra all dokumentasjon er tilgjengelig og ettersendingsfristen er løpt ut 
  • I saker uten skyldkonstatering (for eksempel henlagte saker): se oppdatert dato her

Vi behandler sakene så fort vi kan. Vi har ikke anledning til å prioritere enkeltsaker foran i køen.