Det maksimale en kan få utbetalt i voldsoffererstatning avhenger av når den straffbare handlingen fant sted: 

Forhold som har funnet sted mellom 1975 og 1. januar 1994 er maksbeløpet kr 150 000.

Forhold som har funnet sted mellom 1. januar 1994 og 1. juli 2001 er maksbeløpet kr 200 000. 

Forhold som har funnet sted mellom 1. juli 2001 og 1. januar 2009 er maksbeløpet 20 G (folketrygdens grunnbeløp) på skadetidspunktet.

Forhold som har funnet sted mellom 1. januar 2009 til 1. januar 2011 er maksbeløpet 40 G (folketrygdens grunnbeløp) på skadetidspunktet.

Forhold som har funnet sted mellom 1. januar 2011 og 31. desember 2022 er maksbeløpet 60 G (folketrygdens grunnbeløp) på vedtakstidspunktet. Den maksimale grensen kan fravikes i særlige tilfeller.

OBS! Dersom du søkte erstatning for første gang etter 1. juli 2021 gjelder maksbeløpet på 60 G (folketrygdens grunnbeløp), uavhengig av når den straffbare handlingen skjedde. 

* Dersom du er tilkjent erstatning i dom og denne er avkortet av oss på grunn av at den øvre grensen tidligere var på under 60 G (folketrygdens grunnbeløp), så har du rett til å få utbetalt tilleggserstatning på differansen mellom den tilkjente erstatningsbeløpet og det tidligere maksbeløpet.