Dersom hele forholdet har funnet sted før 1975 er ikke forholdet omfattet av Voldserstatningsordningen. I disse tilfellene kan du søkte Stortingets rettferdsvederlagsordning.

For forhold som har funnet sted mellom 1. januar 1975 og 1. juli 2001 gjelder voldsoffererstatningsforskriften

For forhold som har funnet sted mellom 1. juli 2001 og 1. januar 2008 gjelder Voldsoffererstatningsloven (2001) slik den lød før endringene som trådte i kraft 1. januar 2008. 

For forhold som har funnet sted mellom 1. januar 2008 og 31. desember 2022 gjelder voldsoffererstatningsloven (2001) slik den lød etter endringene som trådte i kraft 1. januar 2008.