Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra oss, må du sende inn en klage innen 3 uker fra du mottak vedtaket.

Vi vil vurdere om klagen gir grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen videre til Sivilrettsforvaltningen, som er klageinstans. 

Du kan lese mer om og sende inn klage her