Med mindre det står noe annet henviser gjennomgangen på disse sidene til voldsoffererstatningsloven (2001) slik den lød etter siste store regelendring etter 1. januar 2008. Du kan lese mer om hvilket aktuelt regelverk som gjaldt for de ulike periodene her

Påstått skadevolder er ikke part i erstatningssaken din. Dersom det foreligger en skyldkonstatering i saken (for eksempel en dom, et forelegg eller en påtaleunnlatelse) vil vi vurdere å kreve regress fra påstått skadevolder. Regress betyr at vi vil kreve tilbake pengene vi har utbetalt til deg. Påstått skadevolder blir da part i regress-saken. Du kan lese mer om dette på våre sider om regress