Dersom du skulle få ytterligere tap som følge av skaden kan du søke om tilleggserstatning. Du kan lese mer om tilleggserstatning her