Erstatningsposter

Den voldsutsatte kan søke om oppreisning, erstatning for økonomisk tap og menerstatning. Etterlatte kan søke om oppreisning og erstatning for økonomisk tap. Du kan lese mer om disse erstatningspostene her

Voldserstatningsordningen omfatter ikke

  • tingskade og annen formuesskade. Det betyr at ordningen ikke gir erstatning for ødelagte gjenstander som klær, briller, mobiltelefon og annen innbo, eller for eksempel ransutbytte
  • erstatningsposter som kan kreves dekket etter yrkesskadeforsikringsloven, det vil si at alle andre krav enn oppreisning dekkes ikke 

 

Advokatutgifter dekkes ikke

Det skal ikke være nødvendig å benytte advokat for å sende inn krav om å få utbetalt erstatning som er tilkjent i dom. Eventuelle utgifter til advokat dekkes ikke av voldserstatningsordningen.

Trenger du veiledning om voldserstatningsordningen kan du ta kontakt med oss på Kontoret for voldsoffererstatning.