Maksbeløpet er 60 G (folketrygdens grunnbeløp) per person per skadetilfelle i saker hvor det er søkt om erstatning etter 1. januar 2023 . Det er grunnbeløpet på utbetalingstidspunktet som legges til grunn ved beregningen av den øvre grensen. 

I svært få tilfeller kan maksbeløpet fravikes, for eksempel når unge personer får et ekstraordinært pleiebehov som de ikke får dekket.