Du kan ikke klage på avgjørelser om rett til utbetaling av erstatning tilkjent i dom.