Fristen for å fremme kravet er seks - 6 - måneder fra dommen ble rettskraftig. Rettskraftig betyr blant annet at ankefristen har gått ut, og at dommen blir gjeldende. Fristen gjelder for alle, også barn. Da er det vergens ansvar å søke.