Person ved klokke

I saker med dom på erstatning hvor kravet er fremmet etter 1. januar 2023 har vi en forventet saksbehandlingstid på 4 uker fra vi har fått all dokumentasjonen vi trenger.