Person overfører penger

Beløpet vil normalt være overført til konto i løpet av tre uker etter at vi har avgjort saken. Dersom vi må etterspørre kontonummer vil utbetalingen normalt skje i løpet av tre uker fra vi mottar kontonummeret. 

Utbetaling til mindreårige 

Dersom en mindreårig søker er tilkjent mer enn 2 G (folketrygdens grunnbeløp), eller dersom en av foreldrene har utført den straffbare handlingen, utbetales erstatningen til statsforvalteren. 

Dersom søker har krav på utbetaling på under 2 G (folketrygdens grunnbeløp) er vi pliktig til å orientere statsforvalteren om utbetalingen . Statsforvalteren får en frist på tre uker til å komme med innsigelser mot utbetalingen. Dersom statsforvalteren ikke har innsigelser, vil beløpet normalt være overført til konto i løpet av tre uker etter at vi har mottatt tilbakemelding fra statsforvalteren. Den som sender inn søknaden for den mindreårige må oppgi et kontonummer som står i søkers navn.